zbirСтавки судового збору встановлюються у таких розмірах:

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору

Ставка судового збору

1. За подання до суду:

1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:

юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати

фізичною особою або фізичною особою – підприємцем

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати

2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:

юридичною особою або фізичною особою – підприємцем

1 розмір мінімальної заробітної плати

фізичною особою

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

3) позовної заяви:

про розірвання шлюбу

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

про поділ майна при розірванні шлюбу

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати

4) заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:

юридичною особою або фізичною особою – підприємцем

0,5 розміру мінімальної заробітної плати

фізичною особою

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

позовної заяви немайнового характеру

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати

6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

8) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:

юридичною особою або фізичною особою – підприємцем

1 розмір мінімальної заробітної плати

фізичною особою

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

2. За подання до господарського суду:

1) позовної заяви майнового характеру

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 150 розмірів мінімальної заробітної плати

2) позовної заяви немайнового характеру

1 розмір мінімальної заробітної плати

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення

0,5 розміру мінімальної заробітної плати

4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство

120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

6) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

1 розмір мінімальної заробітної плати

8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

2 розміри мінімальної заробітної плати

9) заяви про порушення справи про банкрутство

10 розмірів мінімальної заробітної плати

10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

2 розміри мінімальної заробітної плати

3. За подання до адміністративного суду:

1) адміністративного позову:

майнового характеру, який подано:

суб’єктом владних повноважень, юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати

фізичною особою або фізичною особою – підприємцем

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати

немайнового характеру, який подано:

суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем

1 розмір мінімальної заробітної плати

фізичною особою

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

4) заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги

5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду

1 розмір мінімальної заробітної плати

6) заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

0,3 розміру мінімальної заробітної плати

4. За видачу судами документів:

1) за повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш паперу

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

3) за роздрукування технічного запису судового засідання

0,01 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш тексту на папері формату А4

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України “Про доступ до судових рішень”

0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії

6) за виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,2 розміру мінімальної заробітної плати”;

Льготы по уплате судебного сбора

1. От уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются:

1) истцы – по делам о взыскании заработной платы и восстановлении на работе;

2) истцы – по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью физического лица;

3) истцы – по делам о взыскании алиментов;

4) истцы – по делам и спорам, связанным с выплатой компенсации, возвращением имущества, или по делам по спорам, связанным с возмещением его стоимости гражданам, реабилитированным в соответствии с Законом Украины “О реабилитации жертв политических репрессий в Украине”;

5) лица, страдающие психическими расстройствами, и их представители – по делам и спорам, связанным с рассмотрением вопросов по защите прав и законных интересов лица при оказании психиатрической помощи;

6) истцы – по делам о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения уголовного преступления;

7) граждане, в случаях, предусмотренных законодательством, обратились с заявлениями в суд по защите прав и интересов других лиц;

8) инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизанов), которые погибли или пропали без вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;

9) инвалиды I и II групп, законные представители детей-инвалидов и недееспособных инвалидов;

10) истцы – граждане, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

11) избиратели – по делам об уточнении списка избирателей;

12) военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на учебные (или проверочные) и специальные сборы, – по делам, связанным с исполнением воинской обязанности, а также при исполнении служебных обязанностей;

13) участники боевых действий, Герои Украины – по делам, связанным с нарушением их прав;

14) истцы – по делам в порядке, определенном статьей 12 Закона Украины “О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите”;

15) физические лица (кроме субъектов предпринимательской деятельности) – кредиторы, которые обращаются с денежными требованиями к должнику по выплате задолженности по заработной плате, обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, выплаты авторского вознаграждения и алиментов, – после объявления о возбуждении дела о банкротстве, а также после сообщения о признании должника банкротом.

Судебный сбор не взимается за подачу:

1) заявления о пересмотре Верховным Судом Украины судебного решения в случае установления международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом;

2) заявления об отмене судебного приказа;

3) заявления об изменении или установлении способа, порядка и срока исполнения судебного решения;

4) заявления о повороте исполнения судебного решения;

5) заявления о вынесении дополнительного судебного решения;

6) заявления о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;

7) заявления об установлении факта увечья, если это необходимо для назначения пенсии или получения помощи по общеобязательному государственному социальному страхованию;

8) заявления об установлении факта смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или дающих основания считать его погибшим от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

11) заявления о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке;

12) заявления об обязательной госпитализации в противотуберкулезное учреждение;

13) искового заявления о возмещении вреда, причиненного лицу незаконными решениями, действиями или бездействием органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, их должностным или служебным лицом, а так же незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органов, осуществляющих оперативно розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры или суда;

14) заявления, апелляционной и кассационной жалобы о защите прав малолетних или несовершеннолетних лиц в случае, если представительство их интересов в суде в соответствии с законом или международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, осуществляют Министерство юстиции Украины, субъекты предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и / или органы опеки и попечительства или службы по делам детей;

15) ходатайство о признании и исполнении решения иностранного суда в соответствии с международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины и которым не предусмотрена плата при обращении в суд, представление апелляционной и кассационной жалоб по таким делам.