Задание по хозяйственному праву

Автор Коба Красный, 06 Декабрь 2018, 15:03:23

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Вниз

Коба Красный

06 Декабрь 2018, 15:03:23 Последнее редактирование: 06 Декабрь 2018, 15:08:39 от Коба Красный
Было задание, составить тест по хозяйственному праву. Составил тест с ответами, но есть сомнения в корректности, и правильности ответов. Посмотрите пожалуйста, возможно есть неточности или ошибки?
Буду благодарен.
1 блок:1.а; 2.в; 3.г; 4.б; 5.а; 6.в; 7.а;в;г; 8.в; 9.ж;й;л; 10.і;м.
2 блок:1.б; 2.б;д;є;и; 3.б;в;г; 4.в;г; 5.а;в;д; 6.г; 7.б;г;е; 8.а;в;г; 9.а;в;д;є;ж; 10.а;в;д;є; 11.а;в;д.
3 блок:1.а;в;г; 2.а; 3.б; 4.а;в;г;д; 5.б;г; 6.б; 7.б;в; 8.в; 9.б; 10.г; 11.а;г.

1.Право власності це:
а)основне речове право у сфері господарювання, зміст якого складають повноваження власника щодо володіння, користування і розпорядження належним йому майном при здійсненні господарської діяльності.
б)основне речове право у сфері господарювання, зміст якого складають повноваження лише володіти й користуватися майном та повністю обмежує право ним розпоряджатися.
в)основне речове право у сфері господарювання, зміст якого складають повноваження власника щодо володіння, користування і розпорядження належним йому майном закріпленим за ним власником для здійснення некомерційної господарської діяльності в межах, установлених законом;
г)основне речове право у сфері господарювання, зміст якого складають повноваження власника щодо володіння, користування і розпорядження належним йому майном з обмеженням повноваження розпоряджатись окремими видами майна за згодою власника.
2.Похідними від права власності є правові титули майна, що:
а)зберігають за власником значну частину повноважень, щодо майна яке закріплюється ним за іншим суб єктом без передачі суб єкту, будь яких прав.
б)що зберігають за власником значну частину повноважень, щодо майна яке закріплюється ним за іншим суб єктом, передаЮТЬ суб єкту, усю ***упність прав, притаманні власникові.
в)зберігають за власником значну частину повноважень, щодо майна яке закріплюється ним за іншим суб єктом без передачі суб єкту, усієї ***упності прав, притаманні власникові.
г)відбирають у власника повноваження, щодо майна яке закріплюється ним за іншим суб єктом з передачею суб єкту, усієї ***упності прав, притаманні власникові.
3.Право довірчої власності це:
а.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіти, користуватись і розпоряджатись закріпленим за ним майном, лише за його цільовим призначенням.
б.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіння, користування і розпорядження, закріпленим майном, на розсуд суб єкта цього права, але в межах закону і затвердженого власником майна статуту.
в.правовий титул майна, що виникає на договірних засадах, в тому числі у результаті внесення учасником господарської організації корпоративного типу свого вкладу у формі права на користування певним майном без передання права, власності на таке майно господарській організації за участь в ній.
г.особливий вид права власності, який виникає на підставі закону, та договору управління майном
4.Право господарського відання це:
а.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіти, користуватись і розпоряджатись закріпленим за ним майном, лише за його цільовим призначенням.
б.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіння, користування і розпорядження, закріпленим майном, на розсуд суб єкта цього права, але в межах закону і затвердженого власником майна статуту.
в.правовий титул майна, що виникає на договірних засадах, в тому числі у результаті внесення учасником господарської організації корпоративного типу свого вкладу у формі права на користування певним майном без передання права, власності на таке майно господарській організації за участь в ній.
г.особливий вид права власності, який виникає на підставі закону, та договору управління майном
5.Право оперативного управління це:
а.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіти, користуватись і розпоряджатись закріпленим за ним майном, лише за його цільовим призначенням.
б.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіння, користування і розпорядження, закріпленим майном, на розсуд суб єкта цього права, але в межах закону і затвердженого власником майна статуту.
в.правовий титул майна, що виникає на договірних засадах, в тому числі у результаті внесення учасником господарської організації корпоративного типу свого вкладу у формі права на користування певним майном без передання права, власності на таке майно господарській організації за участь в ній.
г.особливий вид права власності, який виникає на підставі закону, та договору управління майном
6.Право користування це.
а.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіти, користуватись і розпоряджатись закріпленим за ним майном, лише за його цільовим призначенням.
б.похідний від права власності правовий титул майна, який передбачає можливість володіння, користування і розпорядження, закріпленим майном, на розсуд суб єкта цього права, але в межах закону і затвердженого власником майна статуту.
в.правовий титул майна, що виникає на договірних засадах, в тому числі у результаті внесення учасником господарської організації корпоративного типу свого вкладу у формі права на користування певним майном без передання права, власності на таке майно господарській організації за участь в ній.
г.особливий вид права власності, який виникає на підставі закону, та договору управління майном
7.Правовий режим права довірчої власності регулюється:
а)ЦК
б)ГК
в)ЗУ "Про фінансово кредитні механізми і управління майном при будівництві житла, та операціями"
г)ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати"
д)Конституція України
е)ЗУ "Про власність"
8.Довірчим власником за правом довірчої власності може бути:
а)фізична особа
б)юридична особа
в)фінансова установа
г)господарські організації
9.На праві господарського відання майно може закріплюватися за:
а.приватними
б.колективними
в.комунальними
г.державними
д.унітарними
е.корпоратиними
є.підприємствами з іноземними інвестиціями
ж.державними унітарними
з.державними комерційними унітарними
і.казенними
й.комунальними унітарним
к.виробничими кооперативами
л.унітарними комерційними підприємствами
м.унітарними некомерційними підприємствами
н.колективними сільськогосподарськими підприємствами
о.підприємствами з іноземними інвестиціями
10.На праві оперативного управління майно може закріплюватися за:
а.приватними
б.колективними
в.комунальними
г.державними
д.унітарними
е.корпоратиними
є.підприємствами з іноземними інвестиціями
ж.державними унітарними
з.державними комерційними унітарними
і.казенними
й.комунальними унітарним
к.виробничими кооперативами
л.унітарними комерційними підприємствами
м.унітарними некомерційними підприємствами
н.колективними сільськогосподарськими підприємствами
о.підприємствами з іноземними інвестиціями1.Договір купівлі-продажу це:
а)договір за яким одна сторона передає або зобов'язується подарувати майно у власність другій стороні, а друга сторона приймає або зобов'язується прийняти майно.
б)договір за яким одна сторона передає або зобов'язується передати майно у власність другій стороні, а друга сторона приймає або зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.
в)договір за яким одна сторона передає або зобов'язується передати майно у власність другій стороні, а друга сторона приймає або зобов'язується прийняти майно і відчужити його.
г)договір за яким одна сторона передає або зобов'язується передати майно у власність другій стороні, а друга сторона приймає або зобов'язується прийняти майно і має право лише володіти та користуватися майном.
2.Від договору купівлі продажу походять такі договори:
а)договір лізингу
б)договір поставки товарів
в)перевезення вантажу
г)договір позики
д)договір контрактації сільськогосподарської продукції
е)постачання
є)договор міни (бартеру)
ж)страхування
з)дарування
и) договір постачання енергетичними та іншими ресурсами 
3.Предметом договору купівлі-продажу, можуть бути:
а)нематеріальні блага
б)товар
в)майнові права
г)право вимоги
д)речі, вилучені з цивільного обороту
е)робота
4.Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути:
а)держава Україна
б)іноземні держави
в)юридичні особи
г)фізичні особи
д)територіальні громади
5.Нотаріальному засвідченню підлягають договори купівлі-продажу:
а)земельної ділянки
б)права вимоги
в)єдиного майнового комплексу
г)товар
д)житлового будинку
6.Сферою застосування договору купівлі продажу можуть бути:
а)господарювання
б)культура
в)наука
г)будь-яка, не заборонена законом
д)задоволення особистих потреб громадян
7.Договір купівлі продажу може укладатися за способом:
а)торги,
б)аукціони
в)тендери
г)конкурси
д)конкурентний діалог
е)біржах
8.Істотними умовами договору купівлі продажу є:
а)предмет
б)субєктивний склад
в)ціна
г)строк
д)найменування
е)кількість
9.За договором купівлі продажу продавець зобов'язаний:
а)передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу;
б)здійснювати перевірки дотримання умов користування товаром та його утримання;
в)одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи;
г)обов'язок відшкодувати надзвичайні витрати
д)попередити покупця про всі права третіх осіб на товар;
е)відокремити товар від іншого свого майна
є)зберігати товар, не допускаючи його погіршення;
ж)забрати товар, не прийнятий покупцем.
10.За договором купівлі продажу покупець зобов'язаний:
а)прийняти товар
б)надавати продавцю доступ до предмета
в)оплатити товар
г)повернути річ після закінчення строку договору
д)повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
е)здійснювати звичайні витрати щодо підтримання належного стану товару
є)забезпечити схоронність переданого продавцем товару, від якого він відмовляється
11.Сторони договору купівлі-продажу несуть відповідальність у формі:
а)відшкодування збитків
б)взяття на поруки
в)сплати неустойки
г)кримінальної відповідальності
д)оперативно-господарських санкцій

1.Залежно від характеру порушень антимонопольно-конкурентного законодавства розрізняють такі їх види:
а)недобросовісна конкуренція;
б)дії що заподіюють шкоду, до якої відносяться всі категорії недостач, розтрат, розкрадань
в)антиконкурентні дії;
г)протидія антимонопольним органам
2.Недобросовісною конкуренцією це:
а)будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.
б)будь-які дії у конкуренції, суперництво, при якому дотримуються правових та етичних норм взаємовідносин з партнерами.
В)будь-які дії між підприємствами різних галузей за одержання більшого прибутку..
г)будь-які дії між окремими підприємствами всередині кожної галузі за одержання більшого прибутку.
3.Антиконкурентно зловживання це:
а)нав'язування таких умов договору, які ставлять контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не стосуються предмета договору.
б)поведінки учасників економічної конкуренції, спрямована на недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, що в кінцевому підсумку призводить до монополізації товарних ринків.
в)умисні недобросовісні дії, що супроводжуються порушенням умов здійснення суб'єктивних прав і здійснювані лише з видимістю реалізації таких прав, пов'язані з обманом, в цілях обмеження можливості реалізації або порушення прав осіб.
г)поведінки учасників економічної конкуренції, спрямована на спонукання спотворення конкуренції, що в кінцевому підсумку призводить до монополізації товарних ринків.
4.За порушення у сфері економічної конкуренції можуть застосовуватися:
а)господарсько - організаційні санкції
б)оперативно господарські санкції
в)господарсько-адміністративні штрафа
г)безоплатне вилучення майна
д)відшкодування шкоди
5.Розмір штрафу залежить від:
а)особи правопорушника
б)виду порушення
в)тривалості роботи з порушенням
г)розміру незаконно отриманого прибутку
д)неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
6.Рішення про накладення штрафів приймається:
а)судами
б)антимонопольними органами
в)субєкт сам стягує з себе штраф
г)Державна податкова служба
7.Безоплатне вилучення майна може застосовуватись при:
а)неправомірному продажі виробів
б)неправомірному використанні позначень
в)неправомірному використанні копій виробів
г)неправомірному виготовленні майна
8.Блокування цінних паперів, є формою таких санкцій:
а)відшкодуванням шкоди
б)безоплатного вилучення майна
в)господарсько організаційних санкцій
г)господарсько адміністративних штрафів
9.Відшкодування шкоди може застосовуватися у разі:
а)пошкодження майна
б)заподіяння шкоди учасникам конкуренції, споживачам, державі
в)невиконання, договірних зобовязань
г)зупинення діяльності субєкта господарювання
10.Відшкодування шкоди застосовується:
а)антимонопольним комітетом
б)органами прокуратури
в)міністерством внутрішніх справ
г)виключно в судовому порядку
11.Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності якщо минулу такі строки:
а)5 років з дня вчинення порушення, а у разі тривалого порушення з дня його закінчення
б)1 рік з дня вчинення порушення, а у разі тривалого порушення з дня його закінчення
в)6 місяців, у випадку несвоечасного, неповного подання інформації, антимонопольним органам, створення перешкод працівникам, антимнопольних органів
г)3 роки, у випадку несвоечасного, неповного подання інформації, антимонопольним органам, створення перешкод працівникам, антимнопольних органів

Вверх