Договор купли-продажи товаров

Договір купівлі-продажу товарів

м._______________                 "___" _________________ 200__ р.

     Підприємство __________________________, назване у подальшому
"Продавець", в особі ____________________________________________,
що діє на підставі ____________________________, з однієї сторони,
і _______________________________________________________________,
назване у подальшому "Покупець", в особі ________________________,
що діє на підставі ______________________________________________,
з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     Продавець продає, а Покупець купує __________________________
за ціною ____________________________________________________ грн.
за одиницю виробу в кількості _________________ на __________ грн.

                      2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

     2.1. Продавець зобов'язаний:
не пізніше _____________________________ днів з моменту підписання
Договору передати Покупцю _______________________________________;
забезпечити Покупця інструкцією по експлуатації виробу  та  видати
йому сертифікат (свідоцтво про якість) на виріб.
     2.2. Покупець зобов'язаний:
прийняти і розрахуватися за товар не пізніше ____________________.

                    3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     3.1. Сторони    несуть   відповідальність   у   встановленому
законодавством порядку.
     Продавець:
     3.2.1. Несе відповідальність за якість виробу, що продається.
Якщо  якість  виробу не відповідатиме сертифікату (посвідченню про
якість),  Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі _____________%
від вартості виробу,  а також ліквідує дефекти своїми силами та за
свій рахунок в __________________ денний строк з моменту отримання
повідомлення Покупця.
     3.2.2. За   затримання   передачі   (відвантаження)    виробу
Продавець сплачує штраф у розмірі ___________________________ грн.
за кожний день прострочення передачі (відвантаження).
     Покупець:
     3.2.3. За необгрунтовану відмову від розрахунку за  продукцію
Покупець   виплачує  штраф  у  розмірі  ______________%  від  суми
відмови, а також _______________% пені за кожний день прострочення
платежу.
     3.2.4. За затримку приймання виробу Покупцем (в тому випадку,
якщо   приймання   здійснюється  представником  Покупця)  останній
виплачує штраф у розмірі ___________________ грн.  за кожний  день
затримки  приймання,  що  рахується  з  моменту одержання Покупцем
повідомлення Продавця про готовність виробу до здачі.

                      4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

     Оплата вартості виробу  відбувається  за  ціною  домовленості
шляхом ___________________________________________________________

                     5. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПОРІВ

     Спори, що  випливають  з  умов цього Договору,  розглядаються
органами Державного арбітражу по встановленій підвідомчості.

                        6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

         7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Продавець: __________________     Покупець: ______________________
_____________________________     ________________________________
_____________________________     ________________________________

 

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *